تعداد مشترکان اینترنت پهن باند در ایران از مرز ۳۶ میلیون گذشت

تعداد مشترکان اینترنت در ایران از مرز ۳۶ میلیون گذشت

تا پایان آذر ۱۳۹۵، تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت و پهن‌باند کشور از مرز ۳۶ میلیون گذشت.

تعداد مشترکان اینترنت پهن باند در ایران از مرز ۳۶ میلیون گذشت

تعداد مشترکان اینترنت در ایران از مرز ۳۶ میلیون گذشت

هنوز آمار سالانه در عرصه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از جمله تعداد مشترکان اینترنت اعلام نشده است.

البته آمارهای ۹ ماهه سال قبل اعلام شده و می‌توان بر اساس این آمارها به تعداد مشترکان اینترنت کشور پی برد.

بر اساس این آمار، تا آذرماه ۱۳۹۵ تعداد ۲۷ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۶۱۹ مشترک اینترنت پهن باند موبایل شامل مشترکان اینترنت موبایل نسل سوم، چهارم و چهار و نیم در کشور وجود داشته

و تعداد اشتراک‌های اینترنت پهن‌باند ثابت در کشور به ۹ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۹۴۳ عدد رسیده است.

بدین ترتیب تعداد اشتراک اینترنت پهن باند ثابت و همراه در کشور، ۳۶ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۵۶۲ مشترک تا پایان آذرماه ۱۳۹۵ برآورد شده است.

اشتباهی که بیشتر افراد در مورد این آمار می‌کنند

این است که تعداد بیش از ۳۶ میلیون مشترک را کاربر اینترنت در ایران می‌نامند

در حالی که تعداد کاربران اینترنت در کشور از این میزان بیشتر است.

شاید بپرسید چرا تعداد کاربران از تعداد مشترکان اینترنت بیشتر است؟

با کمی تأمل پی‌ می‌بریم در بخش اینترنت پهن باند ثابت به ازای هر اشتراک چند یا چندین کاربر وجود دارد.

این موضوع را در اتصال شرکت‌ها و منازل می‌توان به‌درستی درک کرد.

در شرکت‌ها و منازل به ازای هر اتصال یا اشتراک اینترنت بیش از یک نفر به اینترنت متصل هستند

و این افراد به دلیل استفاده‌ی مستمر اینترنت روزانه یا ماهانه، به‌عنوان کاربر اینترنت شناخته می‌شوند.

نکته‌ی دیگر اشتراک اینترنت‌ عمومی، اینترنت‌ رادیویی و برخی اشتراکات اینترنت پهن‌باند ثابت در کشور است

که در این آمار ذکر نمی‌شود. این آمار بیشتر به اینترنت موبایل نسل سه به بالا، اینترنت پرسرعت ADSL، اینترنت وایمکس و اینترنت TD-LTE می‌پردازد

و ارتباطات حرفه‌ای‌تر را که در سازمان‌ها و شرکت‌ها از آن استفاده می‌شود، در بر ندارد.

تعداد مشترکان اینترنت پهن باند در ایران از مرز ۳۶ میلیون گذشت
www.rasamco.ir
سخت افزار سازان رسام

021-88916789