آلارم خطا

عوامل ایجاد آلارم خطا

عوامل ایجاد آلارم خطا

در مقایسه با اتاق ها یا یک سالن بزرگ نصب دتکتور در اتاق های کوچک باعث ایجاد حساسیت بیشتر نسبت به تغییرات دما و تحریکات خارجی می گردد.تغییراتی نظیر حیوانات کوچک و حشرات که از طریق شکاف ها وارد منزل می شوند،کانالهای عبور هوا ،تغییرات آب و هوایی ،نور خورشید که از پنجره وارد اتاق می شود حرکت پرده ها و غیره….

پیشنهاداتی برای جلوگیری از خطاهای آلارم

از نصب دتکتور در مکان هایی که کانال عبور هوا وجود دارد خودداری کنید.

از نصب پرده در مقابل دتکتور در اتاق های کوچک خودداری کنید. اگر امکان دارد دتکتور را در مکان هایی در خلاف جهت پنجره ها نصب کنید.

مشخصه هایی در RX-40QZ  که از خطاهای  آلارم  جلوگیری میکند

RX-40QZ  دارای چهار زون می باشد که از خطاهای آلارم جلوگیری میکند و مقاومت دتکتور را در مقابل تغییرات مداوم هوا افزایش می دهد.دتکتور چهار زون حوزه حفاظتی خود را به چندین بخش تقسیم میکند.در هر قسمت از ناحیه دید دتکتور دارای حساسیت و قدرت تشخیص متناسب می باشد که مقاومت RX-40QZ را در مقابل تحریکات خارجی بالا برده و از خطاهای آلارم جلوگیری میکند. بنابر این علی رغم تغییرات کوچک دما، دتکتور دارای عملکرد صحیح خواهد بود.

www.rasamco.ir

سخت افزارسازان رسام

021-88916789