مصرف CPU

چگونه مشکل گزارش اشتباه میزان مصرف CPU در Task Manager را برطرف کنیم؟

تصور کنید در حال کار با رایانه تان هستید که ناگهان Task Manager گزارش می دهد یکی از فرآیندها میزان مصرف CPU زیاد و غیرعادی دارد. اما وقتی دقیق تر پیگیری می کنید، متوجه می‌شوید که این فرآیند فقط یک قسمت کوچکی از آنچه گزارش شده بود را استفاده می ‌کند. شاید فکر کنید این …

چگونه مشکل گزارش اشتباه میزان مصرف CPU در Task Manager را برطرف کنیم؟ ادامه »