راهنمای محلی گوگل مپ

راهنمای محلی گوگل مپ راه اندازی و فعال شد.

گوگل در تلاش است تا با استفاده از راهنمایی های محلی گوگل مپ را مفیدتر از قبل کند و فعلا این کار را با تعداد مشخصی از شهر ها آغاز کرده است.