اهدای کفش به کودکان کار - شرکت سخت افزار سازان رسام

طرح مسئولیت اجتماعی رسام در سال ۱۴۰۲

حدود ۱۶۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۷ سال در سراسر جهان به علل مختلف مشغول به کار هستند و نزدیک نیمی از آن ها در شرایط خطرناک کار میکنند. کار کردن در این سنین آن ها را از کودکی کردن محروم می کند و در روند تحصیل شان اختلال ایجاد می کند به طوری که …

طرح مسئولیت اجتماعی رسام در سال ۱۴۰۲ ادامه »