ویندوز 10

مایکروسافت سیستم عامل ویندوز۱۰ را ارتقا می دهد.

روند ارتقاء رایانه های شخصی ویندوز ۱۰ از آوریل سال گذشته شروع شده است و این رایانه ها به آخرین نسخه ی سیستم عامل ویندوز۱۰ منتقل می شوند.