مایکروسافت ویندوز ۱۰ اس را معرفی کرد

مایکروسافت ویندوز ۱۰ اس را معرفی کرد شرکت مایکروسافت در کنفرانس Microsoft EDU محصول جدید خود را با نام ویندوز ۱۰ اس معرفی کرد.