اپل وفادار به محیط زیست

اپل وفادار به محیط زیست شرکت اپل این روزها بسیار تلاش می کند تا از طرفی به مشتریان خود ثابت کند که به محیط زیست آنها تعهد دارد و از طرف دیگر با این تعهد مشتریان جدید جذب کند.