find my device

چگونه گوشی دزدیده یا گم شده خود را پیدا کنیم؟

GPS برای مواقعی که گوشی تان  گم شده یا مورد سرقت قرار می گیرد یا استفاده از Google Maps بسیار سودمند است.