پردازنده Coffee lake

نبض پردازنده Coffee lake 6 core در رگ های Cpu-z

پردازنده Coffee lake در فواصلی مختلف بین اول و آخر سال اینتل از نسل هشتم پردازنده های خود بر اساس معماری Coffee lake پرده برداری خواهد کرد.