مایکروسافت تاریخ بروزرسانی جدید ویندوز ۱۰ را مشخص کرد

مایکروسافت تاریخ بروزرسانی جدید ویندوز ۱۰ را مشخص کرد مایکروسافت ماه سپتامبر سال جاری را برای بروزرسانی جدید ویندوز ۱۰ اعلام کرد.