نقص آنتی ویروس کسپرسکی

خطر هک شدن کاربران آنتی ویروس کسپرسکی

کارشناسان هشدار داده اند،کاربرانی که از آنتی ویروس کسپرسکی برای محافظت از دستگاه های خود استفاده می کنند ممکن است فعالیت های آنلاینشان بدون اجازه آنها دنبال شود.