برنامه افزایش عمر باتری های گوشی های هوشمند

امروزه شاهد آن هستیم که شرکت های مختلف با روش های مختلفی برای صرفه جویی در عمر باتری گوشی های هوشمند تلاش می کنند و برنامه های مختلفی را هر روز معرفی می کنند با این حال هیچکدام از این برنامه ها آن طور که باید و شاید نتیجه ای در بر ندارد و عموما …

برنامه افزایش عمر باتری های گوشی های هوشمند ادامه »