سی امین سالگرد بازی Solitaire

مایکروسافت سی امین سالگرد بازی Solitaire را جشن گرفت

بازی Solitaire در هر ماه بیش از ۳۵ میلیون بازیکن از ۲۰۰ کشور با ۶۵ زبان مختلف دارد و هر روز بیش از ۱۰۰ میلیون دست بازی می شود.