آپدیت جدید تلگرام

ویژگی های جدید تلگرام جهت افزایش آرامش در گروه ها

تلگرام،یک برنامه پیام رسانی فوری محبوب،ویژگی جدیدی را معرفی کرده است تا به مدیر گروه اجازه کنترل بهتر ارتباط با اعضا را بدهد