مسئولیت های اجتماعی رسام


نوروز ۱۴۰۱

امسال به جای چاپ سر رسید و هدایای تبلیغاتی بر آن شدیم که هزینه آن و افزون بر آن را به آزادسازی تعدادی زندانی جرائم غیر عمد و کمک به ارزاق ۲۵۰ نفر کودک کار کنیم.
در واقع بانی اصلی این سفره های پر برکت و خالق لحظات پرشکوه گرمی خانواده آنها، شما هستید و همراهی شما.خوشحالی حق همه کودکان است

تناقضات آماری زیادی در مورد تعداد کودکان کار وجود دارد. برخی تعداد آنان را ۸۰۰۰ نفر و برخی سازمانها بین ۴ تا ۸ میلیون نفر قلمداد میکنند و اظهار میکنند که فقط در شهر تهران تعداد ۸۰۰۰ نفر کودک کار وجود دارد.

اینها اعداد و ارقامی هولناک و دلهره آور فقط در یکی از گروه بندی های کودکان در معرض خطر هستند که دلایل مختلفی برای آنها متصور هستند.

این آمار در هر جامعه ای گاها نتیجه فروپاشی برخی خانواده ها و گاها نتیجه فروپاشی برخی هنجارهای اجتماعی و اصول اخلاقی می باشد و صد البته که برخی نیز نتیجه مرگ انسانیت در گوشه و کنار هر جامعه ای ست.طرح یلدای مهربانی

یکی از آیین های زیبای ایرانیان مراسمات شب یلداست.یلدا شب پایانی فصل پاییز است که یکی دو دقیقه طولانی تر از سایر شب هاست، و همین یکی دو دقیقه چه کارها که نمی کند.میلیون ها خانواده دور هم جمع می شوند گویی امشب چندین ساعت طولانی تر است.

ولی در همین جامعه کودکانی هستند که نه تنها دو دقیقه بلکه روزها و سالهای کودکی شان را کنار خانواده و دوستان شان نیستند.

کودکان کار

دو دقیقه بیشتر به آنها فکر کنیم.

یلدا را قسمت کنیم….

021-88916789