شرکت سخت افزارسازان رسام در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود در قبال کودکان کار به فعالیت های بسیاری در این باره پرداخته است. اکنون درپی حصول توافقاتی مابین شرکت رسام و انجمن حمایت از کودکان کار، بخشی از سود فاکتورهای خرید شما عزیزان از مجموعه رسام به تامین هزینه تحصیل کودکان کار اختصاص می یابد.

شما مشتریان گرامی با هر خرید از شرکت سخت افزارسازان رسام در این امر خیر سهیم هستید؛ اما اگر تمایل به همکاری بیشتر در زمینه مرتفع کردن نیازهای کودکان کار را دارید، می توانید به سایت انجمن حمایت از کودکان کار به آدرس www.apcl.org.ir مراجعه کنید.

امسال نیز بر طبق سنت سال های قبل قصد داریم قدم خیری در مسیر سبک کردن بار سنگین زندگی از شانه های نحیف کودکان کار برداریم و با اهدای تعدادی کفش به ۴ مدرسه کودکان کار، قدم های این فرشتگان را در راه تحصیل علم و دانش و داشتن آینده ای روشن استوارتر کنیم، باشد که این نیت خیر مقبول درگاه الهی و این فرشتگان پاک بیفتد.

امسال به جای چاپ سر رسید و هدایای تبلیغاتی بر آن شدیم که هزینه آن و افزون بر آن را به آزادسازی تعدادی زندانی جرائم غیر عمد و کمک به ارزاق ۲۵۰ نفر کودک کار کنیم.
در واقع بانی اصلی این سفره های پر برکت و خالق لحظات پرشکوه گرمی خانواده آنها، شما هستید و همراهی شما.

تناقضات آماری زیادی در مورد تعداد کودکان کار وجود دارد. برخی تعداد آنان را ۸۰۰۰ نفر و برخی سازمانها بین ۴ تا ۸ میلیون نفر قلمداد میکنند و اظهار میکنند که فقط در شهر تهران تعداد ۸۰۰۰ نفر کودک کار وجود دارد.

اینها اعداد و ارقامی هولناک و دلهره آور فقط در یکی از گروه بندی های کودکان در معرض خطر هستند که دلایل مختلفی برای آنها متصور هستند.

این آمار در هر جامعه ای گاها نتیجه فروپاشی برخی خانواده ها و گاها نتیجه فروپاشی برخی هنجارهای اجتماعی و اصول اخلاقی می باشد و صد البته که برخی نیز نتیجه مرگ انسانیت در گوشه و کنار هر جامعه ای ست.

یکی از آیین های زیبای ایرانیان مراسمات شب یلداست.یلدا شب پایانی فصل پاییز است که یکی دو دقیقه طولانی تر از سایر شب هاست، و همین یکی دو دقیقه چه کارها که نمی کند.میلیون ها خانواده دور هم جمع می شوند گویی امشب چندین ساعت طولانی تر است.

ولی در همین جامعه کودکانی هستند که نه تنها دو دقیقه بلکه روزها و سالهای کودکی شان را کنار خانواده و دوستان شان نیستند.

کودکان کار

دو دقیقه بیشتر به آنها فکر کنیم.

یلدا را قسمت کنیم….

021-88916789