فیلترهای جدید جیمیل

جستجوی پیشرفته با فیلتر های جدید جیمیل

تراشه جستجو جیمیل روشی آسانتر برای مرتب سازی و فیلتر کردن نتایج جستجو برای پیدا کردن سریعتر آنچه که به دنبال آن هستیم است.