طرح یلدای مهربانی

یکی از آیین های زیبای ایرانیان مراسمات شب یلداست.یلدا شب پایانی فصل پاییز است که یکی دو دقیقه طولانی تر از سایر شب هاست، و همین یکی دو دقیقه چه کارها که نمی کند.میلیون ها خانواده دور هم جمع می شوند گویی امشب چندین ساعت طولانی تر است.

ولی در همین جامعه کودکانی هستند که نه تنها دو دقیقه بلکه روزها و سالهای کودکی شان را کنار خانواده و دوستان شان نیستند.

کودکان کار

دو دقیقه بیشتر به آنها فکر کنیم.

یلدا را قسمت کنیم….

021-88916789