مخفی کردن ریپلای های توئیتر

اکنون می توانید ریپلای های توئیتر را مخفی کنید

اگر در توئیتر فعال هستید،اکنون این توانایی را دارید که ریپلای های توییت خود را مخفی کنید یعنی می توانید هر گونه ریپلای که با آن مخالف هستید را مخفی کنید.