بیشترین جستجو های گوگل

بیشترین جستجو های گوگل در سال ۲۰۱۹

گوگل مانند هر سال آمار کلی جستجو های سال به را نمایش می گذارد امسال نیز لیستی در دسته بندی های اخبار،افراد،فیلم ها،آهنگ ها،بازیگران و غیره منتشر کرده است.