سرور hp dl380 g10

خرید سرور hp dl380

سرور HP dl380 G10 به بالاترین مرزهای امنیت، بازده و قابلیت توسعه رسیده است. دستگاه های پرولینت hp نسل ۱۰، برای تمامی محیط های سروری ایده آل و بهینه شده است.