پلی لیست جدید spotify برای حیوانات خانگی

امکان ایجاد پلی لیست برای حیوانات خانگی به Spotify اضافه شد

۷۱ درصد از صاحبان حیوانات خانگی برای حیوانات خود آهنگ پخش می کنند و ۸۰ درصد آنها حیوانات خانگی خود را مانند آهنگ ها باور دارند.