اسکن پورت

چگونه شبکه خود را از حملات اسکن پورت ایمن کنیم؟

اسکن پورت یا پورت اسکن (Port Scanning) چیست؟ همانند سارقان خودرو که دستگیره ‌های درب ماشین را برای قفل یا باز بودن به جهت سرقت آزمایش می ‌کنند، اسکن پورت فرآیندی است که مهاجمان به وسیله آن “درهای باز” رایانه را شناسایی می ‌کنند و متوجه می شوند که چه سرویس هایی روی کامپیوتر موردنظرشان …

چگونه شبکه خود را از حملات اسکن پورت ایمن کنیم؟ ادامه »