دکمه فلش سریع بایوس چیست

دکمه فلش سریع بایوس چیست و چگونه کار می کند؟

اگر در سال های اخیر مادربرد جدیدی خریده باشید،حتما متوجه اضافه شدن بخش جدیدی در منطقه ورودی/خروجی شده اید.که آن دکمه ی فلش سریع بایوس است.