الکسای آمازون

الکسای آمازون ممکن است اولین چیزی باشد که در نسخه آینده ویندوز ۱۰ می بینید.

با قرار دادن الکسا روی روی صفحه قفل سیستم ویندوز ۱۰ اساسا یک بلندگوی هوشمند دارید،حتی وقتی که کامپوتر شما حالت خواب باشد.