تشخیص متن در تصاویر گوگل

گوگل جستجوی متن در تصاویر را آغاز می کند

گوگل در حال یادگیری یک ترفند جدید است که بتواند متن موجود در تصاویر را جستجو کند،نه تنها پیدا کند بلکه به صورت ساده برای ویرایش در اختیار شما قرار دهد.