تفاوت اکسس پوینت و روتر

تفاوت اکسس پوینت و روتر

روتر دستگاهی است که واسطه بین مودم شما و دستگاه های خانه یا محل کار شماست و اکسس پوینت برای تقویت و گسترش شبکه اینترنت شماست.