ادغام opera و توییتر

مرورگر opera با توییتر ادغام می شود

توییتر مستقیما در مرورگر opera ساخته شده است.این  بدان معناست که شما می توانید از نوار کناری opera توییت های خود را ارسال کنید و توئیت های دیگران را بخوانید.