سیستم-تشخیص-چهره

سیستم تشخیص چهره چگونه کار می‌کند؟

چهره شما مانند اثر انگشت است و تکنولوژی پشت پرده این سیستم بسیار پیچیده محسوب می‌شود.