چت جی پی تی - 1

چگونه بدون شماره موبایل از چت جی پی تی استفاده کنیم؟

نحوه استفاده از چت جی پی تی بدون نیاز به شماره موبایل همانطور که می دانید برای ثبت نام و استفاده از چت جی پی تی باید شماره تلفن همراه خود را به جهت تأیید هویت ارائه کنید. اما اگر شماره موبایل ندارید، چت gpt شماره شما را تایید نمی کند و یا نمی خواهید …

چگونه بدون شماره موبایل از چت جی پی تی استفاده کنیم؟ ادامه »