کابل جعلی آیفون

کابل های جعلی آیفون می تواند سیستم شما را هک کند

کابل های لایتینگ مخرب به هکرها این اجازه را می دهند که به مک یا رایانه شخصی شنا دسترسی داشته باشند.