پردازنده های AMD

پردازنده AMD دو و نیم برابر محبوب تر از دو سال پیش هستند

طبق بررسی های سخت افزار Steam میزان استفاده گیمر ها از این پردازنده حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است و پردازنده های AMD دو و نیم برابر محبوبتر از گذشته هستند.