battlfield They shall not pass e1489738183543

انتشار نسخه “آنها نباید عبور کنند”برای “میدان جنگ۱ (Battlefield 1)”

انتشار نسخه “آنها نباید عبور کنند”برای “میدان جنگ۱ (Battlefield 1)” طرفداران Battlefield 1 امروز برای دریافت نسخه جدید این بازی مهیج آماده می شوند. بالاخره شرکت DICE تصمیم به انتشار نسخه جدید این بازی با عنوان “They shall not pass ” “آنها نباید عبور کنند ” گرفت که از امروز در دسترس دوستداران این بازی …

انتشار نسخه “آنها نباید عبور کنند”برای “میدان جنگ۱ (Battlefield 1)” ادامه »