دانلود رایگان بازی های PS4

بازی های رایگان PS4 در دوران قرنطینه

سونی ابتکار جدیدی به نام Play At Home را با پیام بازی در خانه در دوران همه گیری بیماری کرونا راه اندازی کرده است، اولین کاری که سونی در این ابتکار انجام می دهد دادن دو بازی رایگان به همه است.