PIS2

PIS2 یک PS2 قابل حمل

بیش از یک دهه از توقف تولید PS2 می گذرد.یکی از کاربران ردیت پس از سال ها تلاش توانسته دستگاهی به نام PIS2 را عرضه کند که نقش PS2 قابل حمل را بازی می کند.