حذف تاخیر در راه اندازی ویندوز 10

نحوه از بین بردن تاخیر در راه اندازی ویندوز ۱۰

پس از راه اندازی ویندوز تقریبا ۱۰ ثانیه طول می کشد تا برنامه های راه اندازی باز شوند.در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه این زمان تاخیر را حذف کنید.